Deltagere påmeldt før 11 Juni

Elite
kr. 399
Helårslisens må være løst.

Tur
kr. 399
I tillegg kommer engangslisens på kr. 150, hvis ikke helårslisens er løst.

Trim
kr. 150
I tillegg kommer engangslisens på kr. 50

Klasse M/K 13-14 år og M/K 15-16 år
Kr. 100
I tillegg kommer engangslisens på kr. 50

Deltagere påmeldt etter 11 Juni

Elite
kr. 500
Helårslisens må være løst.

Tur
kr. 500
I tillegg kommer engangslisens på kr. 200, hvis ikke helårslisens er løst.

Trim
kr. 150
I tillegg kommer engangslisens på kr. 50

Klasse M/K 13-14 år og M/K 15-16 år
Kr. 100
I tillegg kommer engangslisens på kr. 50