Gjør deg kjent med lisens betingelser for deltagelse i turritt her
For deltagere i elite, helårslisens må være løst.

Deltagere i tur og trim påmeldt før 11 Juni.

Tur
Engangslisens på kr. 150, hvis ikke helårslisens er løst.

Trim
Engangslisens på kr. 50,- som er inkludert i startkontingenten

Klasse M/K 13-14 år og M/K 15-16 år
Engangslisens på kr. 50,- som er inkludert i startkontingenten

Deltagere i tur og trim påmeldt etter 11 Juni.

Tur
Engangslisens på kr. 200, hvis ikke helårslisens er løst.

Trim
Engangslisens på kr. 50.

Klasse M/K 13-14 år og M/K 15-16 år
Engangslisens på kr. 50.