Klasser

Elite Kvinner og Menn (56 km)
Tur Kvinner og Menn (56 km)
Trim Kvinner og Menn (36 km)
K/M 13-14 år og K/M 15-16 år (36km)

Elite
Deltagere i elite klasse ha løst helårslisens for konkuranseåret.
Ingen aldersklasse. Kun elite kvinner og menn.

Tur
Enganslisens på kr. 150 må løses ved påmelding, for deltagere som ikke har helårslisens.
Tur har aldersklasser som vist i tabell under.

Trim
Engangslisens på kr. 50 må løses ved påmelding. Denne er automatisk inkludert i startkontigenten ved påmelding.

K/M 13-14 år og K/M 15-16 år
Engangslisens på kr. 50 må løses ved påmelding. Denne er automatisk inkludert i startkontigenten ved påmelding.

Aldersklasser
Det er lik inndeling for kvinner og menn.

År: 17 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 60 64 65 69 70 +
Betegnelse: 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70