Klasser

Tur Kvinner og Menn (56 km)
K/M 13-14 år og K/M 15-16 år (36km)

Tur
Enganslisens på kr. 150 må løses ved påmelding, for deltagere som ikke har helårslisens.
Tur har aldersklasser som vist i tabell under.

K/M 13-14 år og K/M 15-16 år
Engangslisens på kr. 50 må løses ved påmelding. Denne er automatisk inkludert i startkontigenten ved påmelding.

Aldersklasser
Det er lik inndeling for kvinner og menn.

År: 17 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 60 64 65 69 70 +
Betegnelse: 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70