Gjør deg kjent med lisens betingelser for deltagelse i turritt her

Deltagere i tur og trim påmeldt før 6 Juni.

Tur
Engangslisens på kr. 150, hvis ikke helårslisens er løst.

Klasse M/K 13-14 år og M/K 15-16 år
Engangslisens på kr. 50,- som er inkludert i startkontingenten

Deltagere i tur og trim påmeldt 6 Juni.

Tur
Engangslisens på kr. 200, hvis ikke helårslisens er løst.

Klasse M/K 13-14 år og M/K 15-16 år
Engangslisens på kr. 50.