Reglement

 

GENERELLE BESTEMMELSER

Skiptvet-rittet følger NCF’s regelverk, se www.sykling.no

Alle deltakere er forpliktet til å følge disse reglene, samt å rette seg etter arrangørens instrukser og anvisninger. Som deltaker er du pliktig til å følge veitrafikkloven.


PÅMELDING – BETALING
Påmelding er bindende enten man benytter internett eller man blir administrativt påmeldt.
Dersom arrangementet blir fulltegnet før angitt frist, forebeholder arrangøren seg retten til å returnere innbetalt beløp til de som ikke får plass.
Arrangøren forbeholder seg retten til å slette påmeldinger med uriktige og/eller falske opplysninger.

AVLYSNING
Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen ”force majeure”, beholder arrangør startkontingenten.

SYKDOM – REFUSJON
Innbetalt deltakeravgift refunderes IKKE som følge av sykdom eller skade.

PERSONOPPLYSNINGER
Ved påmelding godkjenner man automatisk at informasjon knyttet til deltakerens navn, klasse, klubb og passeringer legges ut på internett.
Påmelding innebærer også samtykke i at bilder av deg kan bli lagt ut på våre hjemmesider, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube og på bildebasen www.flickr.com. Bildene vil også bli lagt i vårt fotoarkiv og kan bli gjenstand for gjenbruk av arrangøren eller tredjepart i forbindelse med våre internettsider, nyhetsmailer, reportasjer, annonser og plakater mm herunder reklame virksomhet.

FORSIKRING – ANSVAR
Alle deltagere deltar på eget ansvar og de er pålagt å følge gjeldene lover for trafikk på allmenn vei, for øvrig skal arrangørens anvisninger følges.
Det er forbudt å delta under en annen persons navn.
Sykkelparkering og sykkelvask er gratistjenester. Å benytte disse tjenestene, skjer på deltakernes eget ansvar.
Utenlandske deltakere som ikke er medlem av norsk folketrygd (NAV), må selv sørge for egen forsikring før de starter. – Alle deltagere til rittet er forpliktet til å løse enten helårslisens eller engangslisens gjennom Norges Cycleforbund. Det henvises til NCF sine nettsider for utfyllende opplysninger.

ANNET
Deltagerne er selv ansvarlig for å hente ut startnummer og tidtakerchip i tide for egen start.
Deltagerne KAN bli avkrevd legitimasjon ved avhenting startnummer/tidtakerchip.
Arrangør forbeholder seg retten til å overstyre ditt puljevalg og å dele puljer der dette er hensiktsmessig.
Deltager er under alle omstendigheter ansvarlig for at utlevert data-chip blir levert tilbake til arrangør.
Forsøpling av naturen er forbudt. Benytt merkede kastesoner.