Deltagere påmeldt før 6 Juni

Tur
kr. 399
I tillegg kommer engangslisens på kr. 150, hvis ikke helårslisens er løst.

Klasse M/K 13-14 år og M/K 15-16 år
Kr. 100
I tillegg kommer engangslisens på kr. 50

Deltagere påmeldt 6 juni

Tur
kr. 500
I tillegg kommer engangslisens på kr. 200, hvis ikke helårslisens er løst.

Klasse M/K 13-14 år og M/K 15-16 år
Kr. 100
I tillegg kommer engangslisens på kr. 50