Startrekkefølge etter frivillig seeding

Start rekkefølgen er basert på frivillig seeding ut i fra tidligere resultater i Grenserittet og Birkebeinerrittet.
Dette er gjort for å ivareta sikkerhet og få riktig spredning i feltet før man går inn i det første terreng partiet. Puljene vil bli startet med intervaller som gir god spredning i feltet.
Oppstilling til start vil skje 5-10 min før start tidspunkt som er kl 1200. Viktig at ingen stiller opp til start før det blir informert om dette i start området. Veien vil bli stengt ca. 10 minutter før start.
Startpulje 1
Tid under 2:55 i Grenserittet
Tid Under 3:15 i Birkebeinerrittet
Startpulje 2
Tid mellom 2:55 og 3:10 i Grenserittet
Tid mellom 3:15 og 3:30 i Birkebeinerrittet

Startpulje 3
Tid mellom 3:10 og 3:25 i Grenserittet
Tid mellom 3:30 og 3:45 i Birkebeinerrittet

Startpulje 4
Tid mellom 3:25 og 3:40 i Grenserittet
Tid mellom 3:45 og 4:00 i Birkebeinerrittet

Startpulje 5
Tid over 3:40 i Grenserittet
Tid over 4:00 i Birkebeinerrittet
Klassene K/M 13-14 år og K/M 15-16 år kan stille i pulje 3 og senere puljer.