Elektronisk brikke.
Ved start er det matte, slik at alle deltagere får start tid registrert i det de passerer startmatte.
Det vil også bli registrert mellomtid ca. halvveis i rittet.