Trening i løypetrase for Skiptvet-rittet

Vi oppfordrer de som skal sykle gjennom løypa og bli med på en av gjennomkjøringene.
Oppmøte vil være ved Spenst i Skiptvet sentrum.
Ved gjennomkjøring på egenhånd, skal det vises hensyn til grunneiere.
Skiptvet-rittet er helt avhengig av godt samarbeid med alle våre grunneiere.

Tidspunkter for gjennomkjøringene vil være ca. 2 uker før rittet.
Endelig dato og klokkeslett vil bli annonsert på hjemmesidene og på facebook