Trening i løypetrase for Skiptvet-rittet

Ved gjennomkjøring på egenhånd, skal det vises hensyn til grunneiere.
Skiptvet-rittet er helt avhengig av godt samarbeid med alle våre grunneiere.

Det blir ikke organisert gjennomkjøring i år.